Biopolym. Cell. 2024; 40(1)
Reviews
Dzhyvak V. H., Klishch I. M., Khlibovska O. I., Levenets S. S.
Biopolym. Cell. 2024; 40(1):3-13.
Gerashchenko G. V., Kashuba V. I., Tukalo M. A.
Biopolym. Cell. 2024; 40(1):14-36.
Molecular and Cell Biotechnologies
Pakhomov O. V., Gurina T. M., Polyakova A. L., Mazaeva V. S., Deng B., Bozhok G. A.
Biopolym. Cell. 2024; 40(1):37-46.
Zhuvaka K. S., Piven O. O., Macewicz L. L., Ruban T. P., Volynets G. P., Yarmoluk S. M., Dobrzyn P., Lukash L. L.
Biopolym. Cell. 2024; 40(1):47-57.
Bioorganic Chemistry
Muzychka L. V., Humeniuk N. I., Boiko I. O., Vrynchanu N. O., Smolii O. B.
Biopolym. Cell. 2024; 40(1):68-80.