Biopolym. Cell. 1997; 13(6)
Reviews
Telegeev G. D., Koliychuk A. N., Dybkov M. V., Maliuta S. S.
Biopolym. Cell. 1997; 13(6):427-435.
Structure and Function of Biopolymers
Samijlenko S. P., Alexeeva I. V., Palchykivs'ka L. H., Kondratyuk I. V., Stepanyugin A. V., Shalamay A. S., Hovorun D. M.
Biopolym. Cell. 1997; 13(6):445-452.
Makytruk V. L., Shalamay A. S., Kondratyuk I. V.
Biopolym. Cell. 1997; 13(6):453-459.
Cell Biology
Lukash L. L., Kastetskaya K. V., Sukhorada Ye. M., Lylo V. V., Manko V. G., Ruban T. A., Evseenko A. A.
Biopolym. Cell. 1997; 13(6):479-483.
Genome and Its Regulation
Viruses and Cell
Stoika R. S., Yakymovych I. A., Antonenko S. V., Barbasheva O. V., Vorontsova A. L., Kudryavets Yu. I., Phylchenkov A. A.
Biopolym. Cell. 1997; 13(6):497-502.
Dyachenko N. S., Rybalko S. L., Grytsak T. F., Maksimenok E. V., Djadiun S. T., Povnitsa O. Ju., Nesterova N. V., Beregovenko V. N., Pazkovsky Ju. V.
Biopolym. Cell. 1997; 13(6):503-508.
Discussions
Magura I. S., Rozhmanova O. M.
Biopolym. Cell. 1997; 13(6):513-515.