Biopolym. Cell. 2001; 17(5)
Reviews
Erko V. N.
Biopolym. Cell. 2001; 17(5):356-362.
Structure and Function of Biopolymers
Veselkov D. A., Bolotin P. O., Sigaev V. O., Djimant L. N., Davies D. B., Veselkov A. N.
Biopolym. Cell. 2001; 17(5):363-373.
Savinska L. O., Kijamova R. G., Pogrebnoy P. V., Ovcharenko G. V., Gout I. T., Filonenko V. V.
Biopolym. Cell. 2001; 17(5):374-379.
Kozlov E. A., Levitina T. L., Bobrovskaya M. T., Ovander M. N.
Biopolym. Cell. 2001; 17(5):401-405.
Karpova I. S., Koretskaya N. V., Tykhonova T. N., Pidpala O. V., Lukash L. L.
Biopolym. Cell. 2001; 17(5):406-410.
Tkachuk Z. Yu., Tkachuk V. V., Tkachuk L. V., Semernikova L. I., Matsuka G. Kh.
Biopolym. Cell. 2001; 17(5):411-416.
Viter S. S., Tkachenko T. Yu., Kolomietz L. P., Radavsky Yu. L.
Biopolym. Cell. 2001; 17(5):417-422.
Genome and Its Regulation
Kashuba V. I., Protopopov A. I., Kvasha S. M., Rynditch A. V., Zabarovsky E. R.
Biopolym. Cell. 2001; 17(5):423-427.
Molecular Biomedicine
Ushakova G. A., Kornilovska I. N., Kobeliatsky Y. Y.
Biopolym. Cell. 2001; 17(5):428-433.
Sidorik L. L., Bobyk V. I., Fedorkova O. M., Ryabenko D. V., Sergienko O. V., Trunina I. V., Koroleva O. V., Stepanova Ye. V., Gusarova Yu. N., Matsuka G. Kh.
Biopolym. Cell. 2001; 17(5):441-447.
Bioorganic Chemistry
Short Communications