Biopolym. Cell. 2002; 18(2)
Dubrovskaya A. N., Telegeev G. D., Dybkov M. V., Voloshanenko O. S., Shved V. V., Maliuta S. S.
Biopolym. Cell. 2002; 18(2):96-101.
Zhyvoloup O. M., Nemazanyy I. O., Pobigailo N. V., Panasyuk G. G., Palchevskyy S. S., Kuharenko O. P., Savinska L. O., Ovcharenko G. V., Vudmaska M. I., Gout I. T., Matsuka G. Kh., Filonenko V. V.
Biopolym. Cell. 2002; 18(2):102-109.
Kalinkevich A. N., Pilipenko V. V., Kalinichenko T. G., Sukhodub L. F.
Biopolym. Cell. 2002; 18(2):114-116.
Nazarko V. Y., Pochapinsky O. D., Nazarko T. Y., Stasyk O. V., Sibirny A. A.
Biopolym. Cell. 2002; 18(2):131-134.
Samoylenko A. A., Roth U., Jungermann K., Kietzmann Th., Obolenska M. Yu.
Biopolym. Cell. 2002; 18(2):142-154.
Molecular and Cell Biotechnologies
Short Communications