Biopolym. Cell. 2003; 19(1)
Reviews
Vagyna I. N., Evsikov S. V., Solomko A. P.
Biopolym. Cell. 2003; 19(1):3-10.
Garifulin O. M., Dmitrenko V. V., Kavsan V. M.
Biopolym. Cell. 2003; 19(1):19-30.
Structure and Function of Biopolymers
Zarudnaya M. I., Potyahaylo A. L., Hovorun D. M.
Biopolym. Cell. 2003; 19(1):37-42.
Stepanyugin A. V., Kolomiets' I. M., Potyahaylo A. L., Samijlenko S. P., Hovorun D. M.
Biopolym. Cell. 2003; 19(1):43-63.
Genome and Its Regulation
Savinskaya L. A., Usenko V. S., Lyzogubov V. V., Pogrebnoy P. V., Pal'chevsky S. S., Ovcharenko G. V., Cheshuk V. S., Gout I. T., Matsuka G. Kh., Filonenko V. V.
Biopolym. Cell. 2003; 19(1):64-70.
Viruses and Cell
Borisenko L. G., Rynditch A. V.
Biopolym. Cell. 2003; 19(1):71-75.
Molecular and Cell Biotechnologies
Danyleyko L. V., Schuvailo O. N., Arkhypova V. M., Soldatkin A. P., Dzyadevych S. V.
Biopolym. Cell. 2003; 19(1):76-80.
Molecular Biomedicine
Bioorganic Chemistry
Yakovenko O. Ya., Golub A. G., Losytsky M. Yu., Bdzhola V. G., Yarmoluk S. M.
Biopolym. Cell. 2003; 19(1):93-98.
Biopolym. Cell. 2003; 19(1):99.