Biopolym. Cell. 2004; 20(4)
Discussions
Structure and Function of Biopolymers
Karpova I. S., Kovalenko E. A., Koretskaya N. V., Getman E. I.
Biopolym. Cell. 2004; 20(4):290-294.
Molecular and Cell Biotechnologies
Strokovskaya L. I., Kikhno I. M., Meleshko R. A., Solomko A. P.
Biopolym. Cell. 2004; 20(4):325-330.
Nazarenko E. A., Soldatkin A. P., Martelet C., Korpan Ya. I.
Biopolym. Cell. 2004; 20(4):331-336.
Molecular Biomedicine
Abdullaeva M. V., Frolov A. F., Alexeeva I. V., Palchykovskaja L. I., Fedorova N. E.
Biopolym. Cell. 2004; 20(4):337-342.
Voloshchuk T. P., Patskovskii Yu. V., Potopalskii A. I., Vorobyeva I. I.
Biopolym. Cell. 2004; 20(4):343-346.
Molecular Biophysics
Short Communications
Bobyk V. I., Kovenya T. V., Fedorkova O. M., Danilova V. M., Tregubov V. S., Ryabenko D. V., Sidorik L. L.
Biopolym. Cell. 2004; 20(4):351-354.
Kunakh V. A.
Biopolym. Cell. 2004; 20(4):355-356.