Biopolym. Cell. 2004; 20(5)
Reviews
Galkin A. P., Lioshina L. G., Medvedeva T. V., Bulko O. V., Kukhar V. P.
Biopolym. Cell. 2004; 20(5):363-379.
Structure and Function of Biopolymers
Varbanets L. D., Brovarskaya O. S., Vasiliev V. N., Vinarskaya N. V., Gogoman I. V.
Biopolym. Cell. 2004; 20(5):398-401.
Lutay N. V., Brazaluk A. Z., Peleshenco A. B., Shevtsova A. I.
Biopolym. Cell. 2004; 20(5):402-409.
Tishchenko E. N., Mychalskaya C. I., Daskaluk T. M., Mar'yushkin V. F.
Biopolym. Cell. 2004; 20(5):410-415.
Genome and Its Regulation
Maksymchuk O. V., Danko I. M., Glushakova L. G., Chaschyn M. O.
Biopolym. Cell. 2004; 20(5):416-420.
Molecular and Cell Biotechnologies
Molecular Biomedicine
Sidorik L. L., Bobyk V. I., Kyyamova R. G., Kapustjan L. N., Rozhko O. T., Vigontina O. G., Ryabenko D. V., Danko I. M., Maksymchuk O. V., Filonenko V. V., Kovalenko V. N., Chaschin N. A.
Biopolym. Cell. 2004; 20(5):429-434.
Bioorganic Chemistry
Alexeeva I. V., Palchikovskaya L. I., Nosach L. N., Usenko L. S., Zhovnovataya V. L., Dyachenko N. S.
Biopolym. Cell. 2004; 20(5):435-439.
Short Communications
Timofeyeva E. V.
Biopolym. Cell. 2004; 20(5):440-442.
Vagyna I. N., Morozova L. M., Kovaleva O. A., Glazko T. T.
Biopolym. Cell. 2004; 20(5):443-446.
Book Review