Biopolym. Cell. 2005; 21(1)
Reviews
Tsymbalyuk V. I., Semenova V. M., Medvedev V. V.
Biopolym. Cell. 2005; 21(1):3-11.
Structure and Function of Biopolymers
Gudkova O. O., Latyshko N. V., Gudkova L. V., Mikhailovsky V. O.
Biopolym. Cell. 2005; 21(1):28-34.
Cell Biology
Ovcharenko O. O., Komarnytskyy I. K., Cherep M. M., Rudas V. A., Kuchuk M. V.
Biopolym. Cell. 2005; 21(1):35-41.
Ilnytska O. M., Drel' V. R., Shuvayeva H. Yu., Havrylov S. V., Fedyshyn Ya. Ya., Mayevska O. M., Ihumentseva N. I., Gout I. T., Buchman V. L., Drobot L. B.
Biopolym. Cell. 2005; 21(1):48-54.
Molecular and Cell Biotechnologies
Lar O. V., Kovtunovych G. L., Kozyrovska N. O.
Biopolym. Cell. 2005; 21(1):55-59.
Molecular Biomedicine
Zinchenko V. A., Orel V. E., Belov Yu. A., Dzyatkovskaya N. M., Danko M. I., Romanov A. V., Morozov O. B., Pridatko O. Yu.
Biopolym. Cell. 2005; 21(1):64-69.
Molecular Biophysics