Biopolym. Cell. 2006; 22(1)
Reviews
Structure and Function of Biopolymers
Limanskaya O. Y., Limanskaya L. O., Lymunskii O. P.
Biopolym. Cell. 2006; 22(1):18-28.
Cell Biology
Molecular Biomedicine
Dmytrenko V. V., Boyko O. I., Shostak K. O., Symyrenko O. E., Bukreyeva T. V., Rozumenko V. D., Malysheva T. A., Shamaev M. I., Zozulya Y. P., Kavsan V. M.
Biopolym. Cell. 2006; 22(1):38-48.
Molecular Biophysics
Kornienko M. E., Kutovyi S. Y., Piddubetska O. V., Smoljar N. P.
Biopolym. Cell. 2006; 22(1):49-55.
Turov V. V., Galagan N. P., Grytsenko I. V., Chuiko A. A.
Biopolym. Cell. 2006; 22(1):56-62.
Bioorganic Chemistry
Piletsky S. A., Piletska E. V., Sergeyeva T. A., Nicholls I. A., Weston D., Turner A. P. F.
Biopolym. Cell. 2006; 22(1):63-67.
Molecular and Cell Biotechnologies
Sukhoveev V. V., Senchenko G. G., Priplavko S. A., Kovtun G. A., Ponomarenko S. P.
Biopolym. Cell. 2006; 22(1):68-74.
Bioinformatics
Short Communications
Panasyuk G. G., Nemazanyy I. O., Zhyvoloup A. M., Filonenko V. V., Gout I. T.
Biopolym. Cell. 2006; 22(1):82-84.
Jubilee
Maliuta S. S.
Biopolym. Cell. 2006; 22(1):85-88.