Biopolym. Cell. 2008; 24(3)
Reviews
Ovcharenko L. P., Kozyrovska N. O.
Biopolym. Cell. 2008; 24(3):199-211.
Structure and Function of Biopolymers
Skivka L. M., Rudik M. P., Pozur V. V., Senchilo N. V., Pozur V. K., Fursikova T. M.
Biopolym. Cell. 2008; 24(3):212-217.
Kiyamova R. G., Gryshkova V. S., Usenko V. S., Khozaenko Y. S., Gurtovyy V. A., Yin B., Ritter G., Old L., Gout I. T., Filonenko V. V.
Biopolym. Cell. 2008; 24(3):218-224.
Cell Biology
Goncharuk E. I., Onischenko E. V., Timon V. V., Petrenko T. F., Borovoy I. A., Maliukin Yu. V., Grishchenko V. I.
Biopolym. Cell. 2008; 24(3):225-230.
Molecular Biomedicine
Kapustian L. M., Rozhko O. T., Bobyk V. I., Kroupska I. V., Riabenko D. V., Khozhaenko Yu. S., Gurtovyy V. A., Usenko V. S., Sidorik L. L.
Biopolym. Cell. 2008; 24(3):238-245.
Bioorganic Chemistry
Short Communications
Mykhalchenko V. G., Tsuchihara K., Minchenko D. O., Esumi H., Prystupiuk O. M., Minchenko O. H.
Biopolym. Cell. 2008; 24(3):260-266.