Biopolym. Cell. 2009; 25(3)
Reviews
Volynets G. P., Bdzhola V. G., Kukharenko O. P., Sovetova O. V., Yarmoluk S. M.
Biopolym. Cell. 2009; 25(3):169-180.
Molecular and Cell Biotechnologies
Goriushkina T. B., Orlova A. P., Smutok O. V., Gonchar M. V., Soldatkin A. P., Dzyadevych S. V.
Biopolym. Cell. 2009; 25(3):194-203.
Soldatkin O. O., Pavluchenko O. S., Kukla O. L., Kucherenko I. S., Peshkova V. M., Arkhypova V. M., Dzyadevych S. V., Soldatkin A. P., El'skaya A. V.
Biopolym. Cell. 2009; 25(3):204-209.
Genomics, Transcriptomics and Proteomics
Molecular Biophysics
Sorokin V. A., Valeev V. A., Usenko E. L.
Biopolym. Cell. 2009; 25(3):218-225.
Bioinformatics
Short Communications
Marchenko M. M., Kopylchuk G. P., Shmarakov I. O., Blynda L. V.
Biopolym. Cell. 2009; 25(3):234-239.