Biopolym. Cell. 2011; 27(4)
Reviews
Raksha N. G., Savchuk O. M., Ostapchenko L. I.
Biopolym. Cell. 2011; 27(4):249-257.
Structure and Function of Biopolymers
Veremieva M. V., Zgonnik Yu. M., Negrutskii B. S., El'skaya A. V.
Biopolym. Cell. 2011; 27(4):279-284.
Balynska O. V., Baklaushev V. P., Areshkov P. O., Avdieiev S. S., Boyko O. I., Chekhonin V. P., Kavsan V. M.
Biopolym. Cell. 2011; 27(4):285-290.
Molecular Biophysics
Bioorganic Chemistry
Yakovishin L. A., Lekar A. V., Vetrova E. V., Borisenko N. I., Grishkovets V. I.
Biopolym. Cell. 2011; 27(4):300-305.
Short Communications
Dergai M. V., Dergai O. V., Tsyba L. O., Novokhatska O. V., Skrypkina I. Ya., Rynditch A. V.
Biopolym. Cell. 2011; 27(4):306-309.
Deriabin O. M., Deryabina O. G., Gilchuk P. V.
Biopolym. Cell. 2011; 27(4):310-313.
Chronicle and Information
Discussions