Biopolym. Cell. 2013; 29(4)
Reviews
Telegeev G. D., Dybkov M. V., Dubrovska A. N., Miroshnichenko D. A., Tyutyunnykova A. P., Maliuta S. S.
Biopolym. Cell. 2013; 29(4):277-282.
Tukalo M. A., Yaremchuk G. D., Kovalenko O. P., Kriklivyi I. A., Gudzera O. I.
Biopolym. Cell. 2013; 29(4):311-323.
Livshits L. A., Kravchenko S. A., Nechyporenko M. V., Pampukha V. M., Hryshchenko N. V., Livshyts G. B., Soloviov O. O., Tatarskyy P. F., Fesai O. A., Chernushyn S. Yu., Kucherenko A. M., Gulkovskyy R. V.
Biopolym. Cell. 2013; 29(4):330-338.
Yarmoluk S. M., Nyporko A. Yu., Bdzhola V. G.
Biopolym. Cell. 2013; 29(4):339-347.