Biopolym. Cell. 2014; 30(1)
Reviews
Saade E., Ogryzko V. V.
Biopolym. Cell. 2014; 30(1):3-9.
Roka-Moya Y. M., Bilous V. L., Zhernossekov D. D., Grinenko T. V.
Biopolym. Cell. 2014; 30(1):10-15.
Obolenskaya M. Yu., Tokovenko B. T., Kuklin A. V., Frolova A. A., Rodriguez R. R., Dotsenko V. A., Dragushchenko O. O.
Biopolym. Cell. 2014; 30(1):16-24.
Minireviews
Kavsan V. M., Kulagova T. A., Kuznetsova T. A., Semenkova G. N., Stepanenko A. A., Vassetzky Y. S.
Biopolym. Cell. 2014; 30(1):25-28.
Structure and Function of Biopolymers
Zarudnaya M. I., Potyahaylo A. L., Kolomiets I. M., Hovorun D. M.
Biopolym. Cell. 2014; 30(1):29-36.
Bazalii A. V., Samoylenko A. A., Petukhov D. M., Rynditch A. V., Redowicz M.-J., Drobot L. B.
Biopolym. Cell. 2014; 30(1):37-41.
Molecular Biomedicine
Garbuzova V. Yu., Polonikov A. V., Ataman Y. A., Mychaylova T. I., Obukhova O. A., Matlaj O. I., Ataman A. V.
Biopolym. Cell. 2014; 30(1):47-53.
Lykhova A. A., Kudryavets Yu. I., Bezdenezhnykh N. A., Semesiuk N. I., Adamenko I. N., Vorontsova A. L.
Biopolym. Cell. 2014; 30(1):61-67.
Short Communications
Koulintchenko M. V., Ibrahim N., Klimenko E. S., Konstantinov Yu. M., Weber-Lotfi F., Dietrich A.
Biopolym. Cell. 2014; 30(1):68-70.
Weber-Lotfi F., Mileshina D. V., Ibrahim N., Koulintchenko M. V., D'Souza G. G. M., Saxena V., Konstantinov Yu. M., Lightowlers R. N., Dietrich A.
Biopolym. Cell. 2014; 30(1):71-73.
Morderer D. Ye., Nikolaienko O. V., Skrypkina I. Ya., Rymarenko O. V., Kropyvko S. V., Tsyba L. O., Rynditch A. V.
Biopolym. Cell. 2014; 30(1):74-76.
Avdieiev S. S., Gera L., Hodges R., Vassetzky Y. S., Kavsan V. M.
Biopolym. Cell. 2014; 30(1):77-79.
Chronicle and Information
Biopolym. Cell. 2014; 30(1):80.