Biopolym. Cell. 2014; 30(2)
Reviews
Sklyar I. V., Iarovaia O. V., Lipinski M., Vassetzky Y. S.
Biopolym. Cell. 2014; 30(2):90-95.
Structure and Function of Biopolymers
Trosiuk T. V., Liudkovska V. V., Shalak V. F., Negrutskii B. S., El’skaya A. V.
Biopolym. Cell. 2014; 30(2):96-106.
Genomics, Transcriptomics and Proteomics
Shablii V. A., Kuchma M. D., Kyryk V. M., Svitina H. M., Shablii Yu. M., Lukash L. L., Lobintseva G. S.
Biopolym. Cell. 2014; 30(2):118-121.
Varyvoda O. Yu., Yashchenko A. M., Lutsyk A. D., Bilyy R. O., Afanasiev S. V., Filyak Ye. Z., Stoika R. S.
Biopolym. Cell. 2014; 30(2):122-128.
Molecular Biomedicine
Kondratov A. G., Nekrasov K. A., Lototska L. V., Panasenko G. V., Stoliar L. A., Lapska Y. V., Kolesnyk O. O., Shchepotin I. B., Rynditch A. V., Kashuba V. I.
Biopolym. Cell. 2014; 30(2):129-134.
Molecular and Cell Biotechnologies
Rogulska O. Yu., Petrenko Yu. O., Kalinkevich O. V., Kalinkevich A. N., Petrenko O. Yu.
Biopolym. Cell. 2014; 30(2):135-140.
Viruses and Cell
Bioinformatics
Dotsenko V. A., Obolenskaya M. Yu.
Biopolym. Cell. 2014; 30(2):149-156.
Book Review