Biopolym. Cell. 2015; 31(5)
Reviews
Petrova Nadezhda V., Velichko Artem K., Petrova Natalia V., Razin Sergey V., Kantidze Omar L.
Biopolym. Cell. 2015; 31(5):323-337.
Structure and Function of Biopolymers
Genomics, Transcriptomics and Proteomics
Kuklin A. V., Poliezhaieva T. A., Zhyryakova I. O., Ogryzko V. V., Obolenskaya M. Yu.
Biopolym. Cell. 2015; 31(5):351-361.
Molecular and Cell Biotechnologies
Kovalchuk M. V., Deryabina O. G., Pichkur L. D., Verbovskaya S. A., Shuvalova N. S., Pichkur O. L., Kordium V. A.
Biopolym. Cell. 2015; 31(5):371-378.
Molecular Biomedicine
Shchegelskaya E. A., Grigorieva T. G., Omelchenko E. A., Zabirnyk A. S., Markelova E. V., Panibrattseva S. G., Borovoy I. A., Gubina-Vaculik G. I., Oleynik G. A.
Biopolym. Cell. 2015; 31(5):387-394.
Short Communications
Kropyvko S. V.
Biopolym. Cell. 2015; 31(5):395-401.