Biopolym. Cell. 2019; 35(6)
Structure and Function of Biopolymers
Hotsuliak N. Ya., Kosach V. V., Tykhonkova I. O., Palchevskii S. S., Khoruzhenko A. I.
Biopolym. Cell. 2019; 35(6):417-426.
Molecular and Cell Biotechnologies
Konoval O., Korol P., Tabaka P., Kostenko S., Lizhi L., Chepiha A., Doroshenko M., Drahulian M., Xingchen B., Xuetao H., Liumeng L.
Biopolym. Cell. 2019; 35(6): 427-436.
Bioorganic Chemistry
Holota S. M., Derkach H. O., Demchuk I. L., Vynnytska R. B., Antoniv O. I., Furdychko L. O., Slyvka N. Yu., Nektegayev I. O., Lesyk R. B.
Biopolym. Cell. 2019; 35(6):437-447.
Bioinformatics
Pernatii A. Yu., Volynets G. P., Protopopov M. V., Prykhod’ko A. O., Sapelkin V. M., Pletnova L. V., Matiushok V. I., Bdzhola V. G., Yarmoluk S. M.
Biopolym. Cell. 2019; 35(6): 448-466.
Molecular Biophysics
Viruses and Cell
Kutsenko O. V., Budzanivska I. G., Shevchenko O. V.
Biopolym. Cell. 2019; 35(6):476-485.