Biopolym. Cell. 2023; 39(1)
Molecular and Cell Biotechnologies
Syniugina A. T., Malanchuk O. M., Chernii S. V., Bdzhola A. V., Horbatok K. P., Syniugin A. R., Yarmoluk S. M.
Biopolym. Cell. 2023; 39(1):3-13.
Molecular Biomedicine
Gerashchenko G. V., Zaharuk O. A., Kashuba V. I.
Biopolym. Cell. 2023; 39(1):14-23.
Bioinformatics
Bioorganic Chemistry
Lozynskyi A. V., Konechnyi Y. T., Roman O. M., Horishny V. Ya., Sabadakh O. P., Pasichnyk S. M., Konechna R. T., Shupeniuk V. I., Taras T. M., Lesyk R. B.
Biopolym. Cell. 2023; 39(1):42-53.
Discussions
Pletnova L. V., Volynets G. P., Kachaput N. O., Maiula T. H., Tverdyi D. O., Koshman O. O., Matiushok V. I., Bdzhola V. G., Yarmoluk S. M.
Biopolym. Cell. 2023; 39(1):54-59.
Chronicle and Information