Biopolym. Cell. 1988; 4(3)
Structure and Function of Biopolymers
Karapetyan A. T., Minyat E. E., Vardevanyan P. O., Ivanov V. I.
Biopolym. Cell. 1988; 4(3):115-119.
Cell Biology
Obukhova L. V., Kiseleva E. V., Borovkov A. Yu., Kumarev V. P., Khristolyubova N. B.
Biopolym. Cell. 1988; 4(3):145-150.
Gene-Engineering Biotechnology
Bazhenova O. V., Potokin I. L., Simarov B. V.
Biopolym. Cell. 1988; 4(3):151-157.
Short Communications