Biopolym. Cell. 1990; 6(3)
Reviews
Structure and Function of Biopolymers
Govorun D. N., Mishchuk Ya. R., Zheltovsky N. V.
Biopolym. Cell. 1990; 6(3):24-31.
Govorun D. N., Mishchuk Ya. R., Zheltovsky N. V.
Biopolym. Cell. 1990; 6(3):31-39.
Filenko A. M., Zyma V. L., Danilova V. M., Ometyaniuk V. S., Babiychuk E. B., Tregubov V. S.
Biopolym. Cell. 1990; 6(3):39-46.
Denisova L. Ya., Zagrebelny S. N., Pustoshilova N. M., Venyaminova A. G., Corn V. V., Zaritova V. F., Repkova M. N.
Biopolym. Cell. 1990; 6(3):50-55.
Pekhnik I. V., Selishcheva M. Yu., Sereyskaya A. A.
Biopolym. Cell. 1990; 6(3):59-65.
Ostapenko N. I., Skryshevsky Yu. A., Kadashchuk A. K., Rubin Yu. V.
Biopolym. Cell. 1990; 6(3):65-69.
Cell Biology
Gene-Engineering Biotechnology
Zubko E. I., Kuchuk N. V., Tumanova L. G., Vikonskaya N. A., Gleba Yu. Yu.
Biopolym. Cell. 1990; 6(3):77-80.
Strokovskaya L. I., Veselovsky O. V., Kikhno I. M., Mirjuta N. Yu.
Biopolym. Cell. 1990; 6(3):81-84.
Strokovskaya L. I., Kikhno I. M., Veselovsky O. V., Skuratovskaya I. N., Miryuta N. Yu., Petrenko A. I., Solomko A. P.
Biopolym. Cell. 1990; 6(3):84-89.
Mezhevaya E. V., Stepanova V. P., Yarovoy B. F., Beritashvili D. R., Zakharov I. A.
Biopolym. Cell. 1990; 6(3):90-94.
Short Communications
Morozov I. V., Mishin V. P., Zelenin S. M., Popova V. S., Mertvetsov A. P.
Biopolym. Cell. 1990; 6(3):95-96.
Sorochinskaya T. V., Chernykh S. I., Levitina T. L., Rodnin N. V.
Biopolym. Cell. 1990; 6(3):99-102.