Biopolym. Cell. 2001; 17(1):29-35.
Структура та функції біополімерів
Моделювання калієвих іонних каналів з урахуванням іонно-конформаційної взаємодії в рамках синергетичного підходу
1Вайнреб Г. Є., 2Єсилевський С. О.
  1. Інститут фізики НАН України
    проспект Науки, 46, Київ, Україна, 03028
  2. Національний університет «Києво-Могилянська академія»
    вул. Г. Сковороди 2, Київ, Україна, 04655

Abstract

Проаналізовано одну з можливих математичних моделей, що описує калієвий іонний канал з рухливою структурою в рамках розвиненого раніше синергетичного підходу. Показано можливість виникнення за рахунок іонно-конформаційної взаємодії мультистабільних режимів функціонування каналу. Підтверджено правильність описання процесів активації-деактивації каналу на основі запропонованого підходу. Проаналізовано поведінку кінетичних параметрів каналу при змінах зовнішньої концентрації калію. Дано якісне пояснення природи виникнення концентраційних залежностей та досліджено питання щодо можливості появи немонотонностей у цих залежно­стях. Пояснено деякі особливості вольт-амперної характеристики каналу. Здійснено порівняння отриманих результатів з наявними експериментальними даними

References

[1] Hodgkin AL, Huxley AF. A quantitative description of membrane current and its application to conduction and excitation in nerve. J Physiol. 1952;117(4):500-44.
[2] Zilbert YuI, Burnashev NA, Papin AA, Khodorov BI. Interaction of potassium ions with gating structures of ATP-dependentpotassium channes in myocardial cells. Biologicheskie Membrany. 1987; 4(7):738-46.
[3] Tseeb VE, Geletyuk VIm Kazachenko VN, Ilyashov FE, The relationship between the activity of fast K+ channel and the value of current through it. Biologicheskie Membrany. 1992; 9(5):518-27.
[4] Va?nreb GE, Kharkianen VN. [A new phenomenon induced by ion conformational interaction in biomembrane channels]. Biofizika. 1995;40(1):86-94.
[5] Gaididei YB, Kharkyanen VN, Chinarov VA. Synergetic model of the voltage-gated ion channels in biological membranes. Kiev, 1988. 40 p. (Preprint. UkSSR. Inst theor. Physics; 123R).
[6] Veinreb GY, Kharkyanen VN. Self-organization and modelling of gate processes in single ion channel of the excitable membranes. Preprint ITP-91-35E. Kiev, 1991. 28 p.
[7] Grishchenko OV, Kharkyanen VN, Konovalenko NI, Veinreb GE. Ion regulation of the kinetics of potential-dependent potassium channels. Biol Phys. 1997; 23:195-208.