Biopolym. Cell. 1987; 3(2):72-76.
Структура та функції біополімерів
Поліелектролітні властивості ДНК: енергія активації електропровідності і кондуктометричні криві плавлення концентрованих безсольових розчинів
1Кузнецов І. А., 1Аполонніик Н. В., 1Шкловер І. С.
  1. Московський Державний Університет ім. М. В. Ломоносова
    Москва, СРСР

Abstract

На кривій залежності питомої електропровідності розчинів Na–ДНК від температури в координатах Арреніуса виявлено три лінійних ділянки. Їх віднесено до електропровідності нативної, денатурованої ДНК, а також перехідної структури. Показано, що енергія активації електропровідності (Еа) не залежить від вторинної структури. Вона дорівнює 16,4 ± 1,1 кДж/моль для нативної та денатурувальної ДНК.
Зроблено наближену оцінку частки проти іонів, які вивільняються за денатурації. Запропоновано використовувати кондуктометрію для отримання кривих плавлення ДНК у концентрованих безсольових розчинах. Відзначено, що енергія, визначена з нахилу прямої, яка відповідає інтервалу плавлення, перевищує енергію активації електропровідності на величину, що практично збігається з ентальпією денатурації ДНК.

References

[1] Erdey-Gruz T. Transport phenomena in aqueous solutions. Moscow, Mir, 1976; 595 p.
[2] Grassi H, Rix-Montel MA, Kranck H, Vasilescu D. Premelting effects in DNA under saltfree conditions. Biopolymers. 1975; 14(12):2525-35.
[3] Akhrem AA, Andrianov VT, Vlasov AP, Korolev NI, Kuznetsov IA. Thermal denaturation of DNA in concentrated salt-free solutions: comparison of microcalorimetric and spectrophotometric data. Mol Biol (Mosk). 1985;19(3):623-8.
[4] Kuznetsov IA, Apolonnik NV. The equivalent conductivity of aqueous salt-free solutions of DNA: Influence of univalent counterions. Biopolymers. 1981; 20(10):2083-2091.
[5] Spirin AS. Spectrophotometric determination of total nucleic acids. Biokhimiia. 1958;23(5):656-62.
[6] Kuznetsov IA, Filippov SM, Vorontsova OV. Temperature dependence of conductance of isoionic DNA solutions. Determination of dissociation constants of primary phosphoryl groups. Mol Biol (Mosk). 1979;13(3):543-9.
[7] Korolev NI. Influence of counterions on DNA status of concentrated salt-free systems: Avtoref. dis. ... kand. khim. nauk. M., 1985. 17 p.
[8] Mingot F. Quantitative test of record's theory for proton-induced lowering of DNA melting temperature. Biopolymers. 1981;20(10):2121-36.