Biopolym. Cell. 2017; 33(3):221-236.
Хроніка та інформація
Матеріали ХI щорічної конференції молодих вчених Інституту молекулярної біології і генетики НАНУ

Abstract