Biopolym. Cell. 1991; 7(3):31-35.
Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) для діагностики вірусної інфекції: цитомегаловірус людини
1Виноградська Г. Р., 1Горишин І. Ю., 2Новікова Л. М., 3Плуталов О. В., 2Башмакова М. О., 3Берлін Ю. А., 4Цинзерлінг В. А., 3Шварц Є. І., 1Ланцов В. О.
 1. Ленінградський інститут ядерної фізики ім. Б. П. Константинова АН СРСР
  Гатчина, Ленінградська обл., СРСР
 2. Інститут акушерства та гінекології АМН ім. Д. О. Отта
  Ленінград, СРСР
 3. Інститут біоорганічної хімії ім. М. М. Шемякіна АН СРСР
  Москва, СРСР
 4. Ленінградський педіатричний медичний інститут МОЗ РРФСР
  Ленінград, СРСР

Abstract

Описана процедура швидкого, чутливого та точного визначення цитомегаловірусу (ЦМВ) у тканинах і біологічних рідинах людини за допомогою термофільної ДНК-полімерази Thermus thermophilus. Процедура складається з двох послідовних ПЦР. У першій реакції проходить 40 циклів (денатурація ДНК, ренатурація праймерів і ДНК-полімерізація), що виконуються з двома праймерами по 20 основ, консервативна послідовність яких узята із гену MIE (major immediate early) ЦМВ. Друга реакція включає від 20 до 50 циклів, що відповідають першим, але на основі 20-членних праймерів, які ампліфікують внутрішню частину фрагменту ДНК (останній намножений раніше). Кінцевий фрагмент виявляється при фарбуванні бромистим етидієм після електрофорезу в поліакриламідному гелі. Веріфікація потрібної смуги провадиться і на·основі рестрикційного аналізу. За допомогою плазміди рСМ5018, що несе ген MIE вірусу, показано, що пропонована процедура може виявляти такі малі кількості ДНК, як декілька (від 1 до 5) плазмідних молекул.

References

[1] Samohin PA. Cytomegalovirus infection in children. M.: Medicine, 1987. 161 p.
[2] Saiki RK, Scharf S, Faloona F, Mullis KB, Horn GT, Erlich HA, Arnheim N. Enzymatic amplification of beta-globin genomic sequences and restriction site analysis for diagnosis of sickle cell anemia. Science. 1985;230(4732):1350-4.
[3] Demmler GJ, Buffone GJ, Schimbor CM, May RA. Detection of cytomegalovirus in urine from newborns by using polymerase chain reaction DNA amplification. J Infect Dis. 1988;158(6):1177-84.
[4] Li JM, Morgan MA, Rascon D. et al. Polymerase chain reaction for detection of human cytomegalovirus. Abstrs Ann Meet Amer Soc Microbiol. New Orlean, 1989; S-10:372.
[5] Fiss E, York MK, Brooks GF. Detection of cytomegalovirus in bronchial lavage and blood specimens by means of the polymerase chain reaction. Abstrs Ann Meet Amer Soc Microbiol. New Orlean, 1989; C-176:422.
[6] Forman M, Charache P, Arthur R. The use of polymerase chain reaction for detection of cytomegalovirus in clinical specimens. Abstrs Ann Meet Amer Soc Microbiol. New Orlean, 1989; D-238:122.
[7] Rosenberg E, Keiser J, Gross J. et al. Use of the polymerase chain reaction technique to detect cytomegalovirus. Abstrs Ann Meet Amer Soc Microbiol. New Orlean, 1989; D-239:122.
[8] Vinogradskaya GR, Goryshin IYu, Plutalov OV. Using polymerase chain reaction for detection of cytomegalovirus in human tissues. VII Proc. symposium. "Mol. mechanisms genet. processes" M., 1990:2037.
[9] R?ger R, Bornkamm GW, Fleckenstein B. Human cytomegalovirus DNA sequences with homologies to the cellular genome. J Gen Virol. 1984;65 (Pt 8):1351-64.
[10] Goelz SE, Hamilton SR, Vogelstein B. Purification of DNA from formaldehyde fixed and paraffin embedded human tissue. Biochem Biophys Res Commun. 1985;130(1):118-26.
[11] Davis RW, Botstein D, Roth JR, A Manual for Genetic Engineering, Advanced Bacterial Genetics. Cold Spring Harbor Laboratory. 1980; 251 p.
[12] Shvarts EI, Kaboev OK, Gol'tsov AA, Vinogradov SV, Lebedenko EN. Primer-dependent amplification of 2 sites of human beta-globin gene. Bioorg Khim. 1988;14(11):1577-9.
[13] Stenberg RM, Thomsen DR, Stinski MF. Structural analysis of the major immediate early gene of human cytomegalovirus. J Virol. 1984;49(1):190-9.