Biopolym. Cell. 2003; 19(6)
Discussions
Structure and Function of Biopolymers
Veselkov A. N., Eaton R. J., Lantushenko A. O., Rogova O. V., Hernandez Santiago A., Davies D. B.
Biopolym. Cell. 2003; 19(6):504-512.
Molecular and Cell Biotechnologies
Kovtunovych G. L., Lytvynenko T., Negrutska V. V., Lar O. V., Koltukova N. V., Kozyrovska N. O.
Biopolym. Cell. 2003; 19(6):520-524.
Myryuta A. Yu., Dvornyk A. S., Mozylevskaja L. P., Pererva T. P.
Biopolym. Cell. 2003; 19(6):525-529.
Molecular Biomedicine
Rodnin N. V., Tykhonkova I. O., Kyyamova R. G., Garifulin O. M., Gout I. T., Filonenko V. V.
Biopolym. Cell. 2003; 19(6):541-547.
Bioorganic Chemistry
Tarnavsky S. S., Dubinina G. G., Golovach S. M., Yarmoluk S. M.
Biopolym. Cell. 2003; 19(6):548-552.
Short Communications
Yatsenko A. S., Praded Yu. A., Kysla O. V., Maximiv D. V., Shcherbata G. R.
Biopolym. Cell. 2003; 19(6):558-560.