Biopolym. Cell. 2012; 28(1)
Reviews
Alekseenko I. V., Zinovyeva M. V., Pleshkan V. V., Sverdlov E. D.
Biopolym. Cell. 2012; 28(1):3-13.
Structure and Function of Biopolymers
Skivka L. M., Shvets Yu. V., Khranovska N. M., Fedorchuk O. G., Pozur V. V., Senchilo N. V.
Biopolym. Cell. 2012; 28(1):50-55.
Molecular Biomedicine
Kriachok I. A., Khranovska N. M., Svergun N. M., Filonenko K. S., Novosad O. I., Titorenko I. B., Martynchik A. V., Gubareva H. O., Kadnikova T. V., Aleksik O. M., Kushchevyy E. V., Pastushenko I. V.
Biopolym. Cell. 2012; 28(1):56-61.
Bioorganic Chemistry
Yakovishin L. A., Lekar A. V., Vetrova E. V., Borisenko N. I., Borisenko S. N., Grishkovets V. I.
Biopolym. Cell. 2012; 28(1):62-67.
Bioinformatics
Short Communications
Stadnyk V. V., Regosh A., Mayor C. Y., Fomenko I. S., Bondarchuk T. I., Sklyarov O. Y.
Biopolym. Cell. 2012; 28(1):75-77.
Chronicle and Information
El'skaya A. V., Mishchuk Ya. R.
Biopolym. Cell. 2012; 28(1):78-79.