Biopolym. Cell. 2015; 31(3)
Reviews
Skaterna T. D., Kopich V. M., Kharitonenko G. I., Kharchenko O. V.
Biopolym. Cell. 2015; 31(3):161-173.
Structure and Function of Biopolymers
Danylovych Yu. V., Karakhim S. A., Kolomiets O. V., Danylovych G. V., Kosterin S. O.
Biopolym. Cell. 2015; 31(3):174-178.
Rybak M. Yu., Kovalenko O. P., Kryklyvyi I. A., Tukalo M. A.
Biopolym. Cell. 2015; 31(3):179-186.
Malanchuk O. M., Panasyuk G. G., Serbyn N. M., Gout I. T., Filonenko V. V.
Biopolym. Cell. 2015; 31(3):187-192.
Molecular and Cell Biotechnologies
Kovalchuk M. V., Shuvalova N. S., Pokholenko I. O., Dragulyan M. V., Gulko T. P., Deryabina O. G., Kordium V. A.
Biopolym. Cell. 2015; 31(3):193-199.
Molecular Biomedicine
Sitko V. V., Misharina J. A., Minchenko J. M., Poluben L. O., Dmitrenko O. O., Silaiev Y. O., Kostyukova N. I., Tkachenko O. V., Tovstogan A. O., Polyanska V. M., Lyashenko L. O., Bebeshko V. G.
Biopolym. Cell. 2015; 31(3):218-225.
Viruses and Cell
Boyalska O. G., Kyrychuk I. M., Budzanivska I. G., Mironenko A. P., Radchenko L. V., Smutko O. Yu.
Biopolym. Cell. 2015; 31(3):226-232.
Methods