Biopolym. Cell. 2023; 39(3)
Reviews
Gerashchenko G. V., Kashuba V. I., Tukalo M. A.
Biopolym. Cell. 2023; 39(3):161-169.
Voloshyna I. M., Lastovetska L. O., Zurnadzhian A. A., Shkotova L. V.
Biopolym. Cell. 2023; 39(3):170-188.
Structure and Function of Biopolymers
Garifulin O. M., Zaiets I. V., Kosach V. R., Horak I. R., Khoruzhenko A. I., Gotsulyak N. Ya., Savinska L. O., Kroupskaya I. V., Martsynyuk M. Ye., Drobot L. B., Filonenko V. V.
Biopolym. Cell. 2023; 39(3):189-200.
Genomics, Transcriptomics and Proteomics
Alkhimova O. G., Twardovska M. O., Portova P. A., Kunakh V. A.
Biopolym. Cell. 2023; 39(3):201-208.
Molecular and Cell Biotechnologies
Pokholenko I. O., Pikus P. O., Kovalchuk M. V., Toporova O. K., Rymar S. Y., Kordium V. A.
Biopolym. Cell. 2023; 39(3):209-219.
Molecular Biomedicine
Khetsuriani M., Drevytska T. I., Tumanovska L., Portnichenko G. V., Hegel-Valentych Y., Niekrasova V. O., Shysh A. M., Dosenko V. Ie.
Biopolym. Cell. 2023; 39(3):231-241.
Jubilee