Biopolym. Cell. 1996; 12(5)
Hovorun D. M., Mishchuk Ya. R., Kondratyuk I. V.
Biopolym. Cell. 1996; 12(5):13-17.
Sidorik L. L., Rodnin N. V., Savinskaya L. A., Ribkinska T. A., Rozhko O. T., Korneliuk A. I., Matsuka G. H.
Biopolym. Cell. 1996; 12(5):21-28.
Miroshnitchenko O. S., Levitina T. L., Bobrovskaya M. T., Kozlov E. A.
Biopolym. Cell. 1996; 12(5):46-49.
Yarmoluk S. M., Kostenko A. M., Kryvorotenko D. V., Dubey I. Ya.
Biopolym. Cell. 1996; 12(5):50-55.
Levanets O. V., Naidenov V. G., Woodmaska M. I., Odynets K. A., Matsuka G. H., Kornelyuk A. I.
Biopolym. Cell. 1996; 12(5):66-71.
Knyazeva N. A., Zakusilo A. O., Didenko L. F., Boyko A. L.
Biopolym. Cell. 1996; 12(5):72-78.
Miryuta N. Yu., Pererva T. P., Shevtchenko T. N.
Biopolym. Cell. 1996; 12(5):79-82.
Rubashevsky E. L., Patskovsky Yu. V., Kirilenko S. D., Varzanova I. S., Bogolyubova O. M., Lysenko O. F., Lukash L. L.
Biopolym. Cell. 1996; 12(5):83-92.