Biopolym. Cell. 1997; 13(4)
Structure and Function of Biopolymers
Alexeeva I. V., Palchikovskaya L. I., Shalamay A. S., Tarnavsky S. S., Nosach L. M., Zhiovnovataya V. I., Dyachenko N. S.
Biopolym. Cell. 1997; 13(4):285-290.
Pozdnjakova T. M., Chernishov V. I., Makogonenko E. M., Chernishenko T. M., Cederholm-Williams S. A.
Biopolym. Cell. 1997; 13(4):291-297.
Kovalenko O. P., Petrushenko Z. M., Mal'chenko N. N., Krikliviy I. A., Yaremchuk A. D., Tukalo M. A.
Biopolym. Cell. 1997; 13(4):298-302.
Cell Biology
Genome and Its Regulation
Molecular Mechanisms of Differentiation
Viruses and Cell