Biopolym. Cell. 2008; 24(4)
Reviews
Structure and Function of Biopolymers
Cell Biology
Chorna N. Y., Petrova Y. I., Kalashnik O. M., Platonova T. M., Cederholm-Williams S., Skok M. V.
Biopolym. Cell. 2008; 24(4):294-299.
Molecular and Cell Biotechnologies
Molecular Biomedicine
Veremieva M. V., Shostak K. O., Malysheva T. A., Zozulya Y. P., Rozumenko V. D., Kavsan V. M., Negrutskii B. S.
Biopolym. Cell. 2008; 24(4):310-317.
Livshyts G. B., Podlesnaja S. S., Kravchenko S. A., Livshits L. A.
Biopolym. Cell. 2008; 24(4):318-322.
Gordiyuk V. V., Gerashchenko G. V., Skrypkina I. Ya., Symonchuk O. V., Pavlova T. V., Ugryn D. D., Manzhura E. P., Vakulenko G. O., Zabarovsky E. R., Rynditch A. V., Kashuba V. I.
Biopolym. Cell. 2008; 24(4):323-332.
Molecular Biophysics