Biopolym. Cell. 2010; 26(4)
Reviews
Zhernossekov D. D., Zolotareva E. N., Kondratuk A. S.
Biopolym. Cell. 2010; 26(4):255-264.
Genomics, Transcriptomics and Proteomics
Molecular and Cell Biotechnologies
Ovcharenko L. P., Voznyuk T. M., Zaetz I. E., Potopalsky A. I., Reva O. N., Kozyrovska N. O.
Biopolym. Cell. 2010; 26(4):279-285.
Molecular Biophysics
Kharkyanen V. N., Barabash Yu. M., Berezetskaya N. M., Olenchuk M. V., Knox P. P., Christophorov L. N.
Biopolym. Cell. 2010; 26(4):286-294.
Molecular Biomedicine
Tatarskyy P. F., Kucherenko A. M., Kravchenko S. A., Shulzhenko D. V., Kuznetsova S. M., Livshits L. A.
Biopolym. Cell. 2010; 26(4):299-305.
Fesai O. A., Kravchenko S. A., Zinchenko V. M., Livshits L. A.
Biopolym. Cell. 2010; 26(4):306-310.
Bioinformatics
Short Communications
Veremieva M. V., Malysheva T. A., Zozulya Y. P., Rozumenko V. D., Sidorik L. L., Kavsan V. M., Negrutskii B. S., El'skaya A. V.
Biopolym. Cell. 2010; 26(4):317-321.
Discussions