Biopolym. Cell. 2013; 29(3)
Jubilee
Reviews
Negrutska V. V., Dubey L. V., Ilchenko M. M., Dubey I. Ya.
Biopolym. Cell. 2013; 29(3):169-176.
El'skaya A. V., Negrutskii B. S., Shalak V. F., Vislovukh A. A., Vlasenko D. O., Novosylna A. V., Lukash T. O., Veremieva M. V.
Biopolym. Cell. 2013; 29(3):177-187.
Soldatkin A. P., Dzyadevych S. V., Korpan Y. I., Sergeyeva T. A., Arkhypova V. N., Biloivan O. A., Soldatkin O. O., Shkotova L. V., Zinchenko O. A., Peshkova V. M., Saiapina O. Y., Marchenko S. V., El'skaya A. V.
Biopolym. Cell. 2013; 29(3):188-206.
Gordiyuk V. V., Kondratov A. G., Gerashchenko G. V., Kashuba V. I.
Biopolym. Cell. 2013; 29(3):215-220.
Dmitrenko V. V., Avdieiev S. S., Areshkov P. O., Balynska O. V., Bukreieva T. V., Stepanenko A. A., Chausovskii T. I., Kavsan V. M.
Biopolym. Cell. 2013; 29(3):221-233.
Tsyba L. O., Dergai M. V., Skrypkina I. Ya., Nikolaienko O. V., Dergai O. V., Kropyvko S. V., Novokhatska O. V., Morderer D. Ye., Gryaznova T. A., Gubar O. S., Rynditch A. V.
Biopolym. Cell. 2013; 29(3):244-251.