Biopolym. Cell. 2020; 36(1)
Structure and Function of Biopolymers
Genomics, Transcriptomics and Proteomics
Molecular Biomedicine
Korotkyi O. H., Vovk A. A., Halenova T. I., Vovk T. B., Dvorshchenko K. O., Falalyeyeva T. M., Ostapchenko L. I.
Biopolym. Cell. 2020; 36(1):23-35.
Methods
Bioorganic Chemistry
Velihina Ye. S., Pil’o S. G., Zyabrev V. S., Moskvina V. S., Shablykina O. V., Brovarets V. S.
Biopolym. Cell. 2020; 36(1):61-74.
Matiichuk Y. E., Ostapiuk Y. V., Chaban T. I., Ogurtsov V. V., Matiychuk V. S.
Biopolym. Cell. 2020; 36(1):78-84.