Biopolym. Cell. 2021; 37(5)
Structure and Function of Biopolymers
Zhyvolozhnyi A. Yu., Horak I. R., Skaterna T. D., Khudiakova O. V., Vainio S. J., Samoylenko A. A., Drobot L. B.
Biopolym. Cell. 2021; 37(5):325-334.
Havryliak V. V., Mykhaliuk V. V., Kochubei V. V.
Biopolym. Cell. 2021; 37(5):335-345.
Molecular and Cell Biotechnologies
Yarynka D. V., Sergeyeva T. A., Piletska E. V., Linnik R. P., Antonyuk M. Z., Brovko O. O., Piletsky S. A., El’skaya A. V.
Biopolym. Cell. 2021; 37(5):346-356.
Kozak M. R., Ostapiv D. D., Mitina N. Y., Petruh I. M., Volianiuk K. A., Zaichenko A. S., Vlizlo V. V.
Biopolym. Cell. 2021; 37(5):357-368.
Molecular Biomedicine
Labunets I. F., Utko N. A., Toporova O. K., Savosko S. I., Pokholenko Ia. O., Panteleymonova T. N., Butenko G. M.
Biopolym. Cell. 2021; 37(5):369-378.
Genomics, Transcriptomics and Proteomics
Popovych Yu. A., Blagodarova O. M., Chebotar S. V.
Biopolym. Cell. 2021; 37(5):379-388.
Bioorganic Chemistry
Lozynskyi A. V., Yushyn I. M., Konechnyi Yu. T., Roman O. M., Matiykiv O. V., Smaliukh O. V., Mosula L. M., Polovkovych S. V., Lesyk R. B.
Biopolym. Cell. 2021; 37(5):389-399.
Chronicle and Information