Biopolym. Cell. 1985; 1(2)
Structure and Function of Biopolymers
Cell Biology
Kanevsky I. F., Cherep N. N., Skarzhynskaya M. V., Gleba Yu. Yu.
Biopolym. Cell. 1985; 1(2):86-91.
Viruses and Cell
Rynditch A. V., Gerik I., Lgotak V., Yatsula B. A., Svoboda Ya.
Biopolym. Cell. 1985; 1(2):92-98.
Gene-Engineering Biotechnology
Borisova G. P., Kalis Ya. V., Dishler A. V., Pumpen I. P., Gren E. Ya., Tsibinogin V. V., Kukain P. A.
Biopolym. Cell. 1985; 1(2):99-105.
Short Communications
Miryuta N. Yu., Strokovskaya L. I., Kok I. P., Skuratovskaya I. N.
Biopolym. Cell. 1985; 1(2):106-108.