Biopolym. Cell. 1997; 13(3)
Structure and Function of Biopolymers
Danilov V. I., Mikhaleva O. V., Slyusarchuk O. N., Poltev V. I., Alderfer J. L.
Biopolym. Cell. 1997; 13(3):177-184.
Boldeskul A. I., Sukhodub L. F.
Biopolym. Cell. 1997; 13(3):185-190.
Petrushenko Z. M., Kovalenko O. P., Malchenko N. N., Krikliviy I. A., Yaremchuk A. D., Tukalo M. A.
Biopolym. Cell. 1997; 13(3):202-208.
Shapiro Yu. E., Smirnova A. V., Makarevich I. F., Ulesov A. V.
Biopolym. Cell. 1997; 13(3):213-217.
Genome and Its Regulation
Rumiantseva I. B., Yerko V. N., Simarov B. V.
Biopolym. Cell. 1997; 13(3):222-231.
Molecular Mechanisms of Differentiation
Viruses and Cell
Kirilenko S. D., Deriabin O. M., Deriabina O. G., Kirilenko O. L., Cherednik Ju. O., Grlshok L. P., Shikov O. T.
Biopolym. Cell. 1997; 13(3):239-244.
Ivanskaya N. V., Lukash L. L., Shved A. D., Rybalko S. L., Sukhorada O. M., Zherebtsova E. M., Ruban T. O., Podolskaya S. V., Kukcharenko O. P., Grytsak T. F., Maksimenok O. V.
Biopolym. Cell. 1997; 13(3):245-249.
Methods