Biopolym. Cell. 1999; 15(5)
Reviews
Structure and Function of Biopolymers
Makitruk V. L., Shalamay A. S., Dubey I. Y., Fedoryak D. M.
Biopolym. Cell. 1999; 15(5):367-373.
Bobyk V. I., Fedorkova O. M., Ryabenko D. V., Kovenia T. V., Sidorik L. L., Matsuka G. Kh.
Biopolym. Cell. 1999; 15(5):395-401.
Davidovskaya T. L., Miroshnichenko N. S., Fadeyenko N. P., Davidovskaya N. V., Kholodnaya L. S., Lyubchenko T. A., Goleva O. G.
Biopolym. Cell. 1999; 15(5):402-408.
Ribkinska T. A., Ivanova Ju. L., Cherny N. E., Popenko V. I., Matsuka G. Kh., Kornelyuk A. I.
Biopolym. Cell. 1999; 15(5):409-414.
Valovka T. I., Filonenko V. V., Palchevsky S. S., Velikiy M. M., Drobot L. B., Waterfield M., Matsuka G. Kh., Gout I. T.
Biopolym. Cell. 1999; 15(5):415-421.
Cell Biology
Tsygankova V. A., Zayets V. N., Galkina L. A., Blume Ya. B.
Biopolym. Cell. 1999; 15(5):432-441.
Genome and Its Regulation
Viruses and Cell
Methods
Polischuk V. P., Rengevych O. V., Beketov G. V., Tyvonchuk T. P., Boyko A. L.
Biopolym. Cell. 1999; 15(5):456-460.
Jubilee
Biopolym. Cell. 1999; 15(5):461.