Biopolym. Cell. 2006; 22(6)
Reviews
Gordiyuk V. V., Simonchuk E. V., Kohanevitch E. V., Vakulenko G. A., Ugryn D. D., Manzhura E. P.
Biopolym. Cell. 2006; 22(6):403-424.
Structure and Function of Biopolymers
Krikliviy I. A., Kovalenko O. P., Gudzera O. Y., Yaremchuk A. D., Tukalo M. A.
Biopolym. Cell. 2006; 22(6):425-432.
Molecular and Cell Biotechnologies
Gilchuk Yu. M., Irodov D. M., Starokadomskyy P. L., Pishel I. M., Toporova O. K., Novikova S. M., Kordium V. A.
Biopolym. Cell. 2006; 22(6):439-445.
Kosenko O. O., Lukash L. L., Samchenko Yu. M., Ruban T. A., Lukash S. I., Ulberg Z. R., Galagan N. P.
Biopolym. Cell. 2006; 22(6):446-451.
Genome and Its Regulation
Molecular Biophysics
Boryskina O. P., Bolbukh T. V., Semenov M. A., Maleev V. Ya.
Biopolym. Cell. 2006; 22(6):458-467.
Bioorganic Chemistry
Alexeeva I. V., Palchikovskaya L. G., Rybalko S. L., Usenko L. S., Kobko A. S., Popova L. A., Dyadun S. T., Shved A. D.
Biopolym. Cell. 2006; 22(6):468-474.
Gencheva V. I., Omelyanchik L. A., Fedoryak D. M., Brazhko A. A., Zavgorodny M. P.
Biopolym. Cell. 2006; 22(6):475-479.